O Grupie Modne Zakupy

Grupa Modne Zakupy S.A. (“GMZ”) posiada obecnie 30 proc. udziałów GMZ.CO sp. z o.o.

Grupa Modne Zakupy prowadzi internetowy sklep z bielizną damską i męską Intymna.pl, sklep z modą damską Primodo.pl oraz Blackbunny, który jest uzupełnieniem o asortyment erotyczny (akcesoria i bielizna).

Władze spółki
Grupa Modne Zakupy S.A.
Piotr Sobiś

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

GMZ.CO/Grupy Modne Zakupy sp. z o.o.

Grażyna Piotrowska-Oliwa – prezes GMZ.CO/Grupy Modne Zakupy sp. z o.o.

 

Dagmara Malczewska-Grzelak – wiceprezes, założyciel GMZ.CO/Grupy Modne Zakupy sp. z o.o.

 

Piotr Suchodolski – wiceprezes zarządu GMZ.CO/Grupy Modne Zakupy sp. z o.o.

 

Wojciech Uchman – wiceprezes zarządu, CFO GMZ.CO/Grupy Modne Zakupy sp. z o.o.

kalendarium

Terminy publikacji raportów:
Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram
publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2024:
– raport za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
– raport za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
– raport roczny za 2023 r. – 29 maja 2024 r.
– raport za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
– raport za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Rynek i plany rozwoju
Rynek
Plany rozwoju:

Strategia rozwoju Grupy Modne Zakupy na lata 2021-2025 zakłada m.in osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku, rozwój organiczny oraz konsolidację na rynku e-commerce, w szczególności w kategorii Women, a także zwiększenie dwukrotnie ilości brandów oraz trzykrotnie ilości produktów na serwisie Intymna do końca 2025 roku. Strategia zakłada również przeniesienie notowań akcji Spółki na Rynek Główny GPW.

Akcjonariat

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu:

LICZBA AKCJIUDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYMLICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
EHGOSF453678813.17%4535371.07513.17%
POZOSTALI2990035086.83%29901766.9386.83%
SUMA34437138100.00%34437138100.00%
Walne zgromadzenia
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

 

 

4 marca 2024 roku, o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Monika Smaga Notariusz przy al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa

2024 - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

 

 

6 lutego 2024 roku, o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Monika Smaga Notariusz przy al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

 

28 kwietnia 2023 roku, o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Monika Smaga Notariusz przy al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa

Raport Bieżący nr 17/2022

Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 sierpnia 2022 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

 
 
Raport Bieżący nr 13/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 sierpnia 2022 roku na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Monika Smaga przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

 

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport bieżący 22/2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 sierpnia 2022 roku na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Monika Smaga przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

 

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Raport bieżący nr 12/2022

Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) informuje, iż na dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie stawił się żaden akcjonariusz Spółki, wobec czego Zgromadzenie to nie było zdolne do podejmowania żadnych wiążących uchwał.

Zarząd Spółki podejmie działania w celu ponownego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z identycznym porządkiem obrad.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport bieżący nr 11/2022

Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 25 lipca 2022 roku na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.


Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Kontakt dla inwestorów

Ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
info@infoscan.pl